Sleutelkluis

Deze informatie is bedoeld om de brandweer snel en met zo weinig mogelijk schade tot bij incidentlocaties te krijgen. De brandweer stuurt aan op het plaatsen van een sleutelkluis omdat dit de veiligste en snelste manier is om toegang te verlenen tot terreinen en gebouwen.

Meer info over sleutelkluizen vind je op de website van de brandweer https://www.hvztaxandria.be/brandpreventie/sleutelkluizen

In menu’s ‘Foto sleutelkluis of ingang’ en ‘Detailfoto sleutelkluis of ingang’ wordt er gevraagd om 2 foto’s van de sleutelkuis of ingang toe te voegen. Deze foto’s maken het uitgebreid beschrijven van de locatie in het menu ‘Toegang en sleutelkluis’ doorgaans overbodig.

 • Foto vanop 10 m afstand
 • Detailfoto vanop 2 m afstand

Stap 1

Indien je de brandweer informatie wilt meegeven over hoe toegang te krijgen tot de instelling en/of bij aanwezigheid van een sleutelkluis dien je ‘Ja’ te selecteren.

Indien een sleutelkluis aanwezig is, wordt hier informatie over de inhoud van de kluis opgegeven:

 • Locatie sleutelkluis
 • Type toegangsmiddel
 • Locaties die met toegangsmiddel te openen zijn
 • Eventuele veiligheidsvoorziening aanwezig op de sleutelkluis. Zo worden sommige kluizen pas toegankelijk indien de brandmeldcentrale een detectie binnenkrijgt en/of wordt het inbraakalarm geactiveerd bij het openen van de kluis. Alhoewel dit de bevoegdheid van de instelling is, staat de brandweer hier eerder negatief tegenover. In het eerste geval kan de brandweer enkel binnen bij incidenten waarbij de brandmeldcentrale een detectie deed. In het tweede geval zal het alarm een belemmerende factor vormen voor de interventie.

Indien geen sleutelkluis aanwezig is, wordt hier informatie over de toegang tot het gebouw en terrein opgegeven:

 • Locatie toegangen
 • Eventuele te stellen handelingen om afsluiting met zo min mogelijk schade te openen
 • Afspraken bij betreden gebouw of terrein
 • Codes
 • ! Let wel: In tegenstelling tot het gelimiteerde en geregistreerde gebruik van de lopers die toegang geven tot sleutelkluizen, is de toegang tot de toegankelijkheidsfiche of het interventieplan binnen de organisatie niet afgeschermd.

Om verder te gaan in de wizard klik je volgende in de gele balk.

Foto sleutelkluis of ingang

Klik op de drukknop ‘Afbeelding uploaden’ om een foto toe te voegen.

Indien er een sleutelkluis aanwezig is, gebruik je een foto die op een afstand van 10 m van de sleutelkluis werd genomen.

Indien er geen sleutelkluis aanwezig is, bepaal je zelf hoe je met behulp van deze foto de toegang tot het terrein verduidelijkt. De brandweer suggereert een foto te gebruiken die vanop straatniveau de poort of deur weergeeft.

 

Verduidelijk de locatie van de sleutelkluis of het eventuele toegangsmiddel (klavier, slot, …) met behulp van een rood ovaal.

 • Klik op de knop ‘Editeren’

 

 • Selecteer de tekentool ‘Ovaal’ onder het rechtermenu ‘Vrije figuren’
  • Teken het ovaal op de foto om de locatie van de kluis of het toegangsmiddel te verduidelijken.
  • Verlaat de tekentool ‘Ovaal’ door de pijlaanwijzer te selecteren in de tekenbalk linksboven.
 • Selecteer het getekende ovaal.
 • Verander transparantie van de achtergrond, kleur en eventueel dikte van het ovaal via de tekentool ‘Eigenschappen’ in de tekenbalk middenboven.
 • Gebruik bij voorkeur volgende waarden:
  • Kleur opvulling: niet nodig om te wijzigen
  • Transparantie opvulling: 100%
  • Kleur lijn: rood
  • Transparantie lijn: 0%
  • Dikte lijn: 0,3m
  • Stippellijn: Nee
 • Klik nu op ‘Bewaren’
 • Het opladen van de foto is klaar.

 • Sluit het editeren af door op de klop ‘Klaar’ rechtsboven in de gele balk te klikken.

Ga nu verder in met de wizard en selecteer ‘Volgende’ in de gele balk. 

Detailfoto sleutelkluis of ingang

Klik op de drukknop ‘Afbeelding uploaden’ om een foto toe te voegen.

Indien er een sleutelkluis aanwezig is, gebruik je een foto die op een afstand van 2 m van de sleutelkluis werd genomen. Indien er geen sleutelkluis aanwezig is, bepaal je zelf hoe je met behulp van deze foto de toegang tot het gebouw verduidelijkt. De brandweer suggereert een foto te gebruiken die vanop 2 m de deur of vergrendeling weergeeft.

Verduidelijk de locatie van de sleutelkluis of het eventuele toegangsmiddel (klavier, slot, …) met behulp van een rode rechthoek
 • Klik op de knop Editeren
 • Selecteer de tekentool ‘Rechthoek’ onder het rechtermenu ‘Vrije figuren’
 • Teken de rechthoek op de foto om de locatie van de kluis of het toegangsmiddel te verduidelijken.
 • Verlaat de tekentool ‘Rechthoek’ door de pijlaanwijzer te selecteren in de tekenbalk linksboven.
 • Selecteer de getekende rechthoek.
 • Verander transparantie van de achtergrond, kleur en eventueel dikte van de rechthoek via de tekentool ‘Eigenschappen’ in de tekenbalk middenboven.
 • Gebruik bij voorkeur volgende waarden:
  • Kleur opvulling: niet nodig om te wijzigen
  • Transparantie opvulling: 100%
  • Kleur lijn: rood
  • Transparantie lijn: 0%
  • Dikte lijn: 0,3m
  • Stippellijn: Nee

 

 • Klik nu op ‘Bewaren’
 • Het opladen van de foto is klaar.

Sluit het editeren af door op de klop ‘Klaar’ rechtsboven in de gele balk te klikken.

Ga nu verder in met de wizard en selecteer ‘Volgende’ in de gele balk. 

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039