Frequently Asked Questions

Over DIP

Een interventiedossier bevat detailinformatie over de site (o.a. toegangen, gevaren,
voorzieningen, contactpersonen, … ) die de brandweer in staat moet stellen snel en efficiënt in
te grijpen bij een incident.

Met dit softwarepakket kan je zelf een digitaal interventiedossier maken dat automatisch
volgens het standaard sjabloon van de brandweerzone opgesteld wordt. Je kan ook vragen
stellen over een item aan de brandweer, bijlagen versturen, plannen opmaken of zelf tekenen,
pictogrammen toevoegen op plannen, een voorbeelddossier bekijken, enz. Je kan te allen tijde
je dossier raadplegen. Je zal ook (meestal jaarlijks) een herinnering krijgen om je gegevens te
controleren en eventueel te updaten.

De brandweer beslist of het zinvol is een interventiedossier op te stellen. Dit kan gebeuren op
advies van de preventieadviseur, op basis van wettelijke verplichting, specifieke risico’s, etc.
Je ontvangt dan een uitnodiging om de nodige gegevens in te voeren in het digitale platform. 
Indien je (nog) geen uitnodiging kreeg, kan je contact opnemen met je brandweerzone.

De brandweer gaat gefaseerd te werk bij het opmaken van interventiedossiers in DIP.
Bedrijven of instellingen die wettelijk verplicht zijn om een interventiedossier op te stellen
en/of waar bijzondere risico’s aanwezig zijn voor mens en omgeving zullen hierbij eerst
aangeschreven worden. Ook objecten waarvan de brandweer nog geen informatie van
beschikbaar heeft, of waarbij de beschikbare informatie waarschijnlijk niet meer up-to-date is,
krijgen een hogere prioriteit. 
De uiteindelijke beslissing of een plan moet worden gemaakt, berust steeds bij de brandweer.

Indien je geen interventiedossier wenst ter beschikking te stellen aan de brandweer, kan je de
uitnodiging weigeren. Dit doe je door de weblink die in de uitnodiging staat te openen, je e-
mailadres in te vullen en op “weigeren” te klikken. Houd er evenwel rekening mee dat
bedrijven die geen digitaal plan aanleveren, nog steeds verplicht zijn een interventieplan op te
maken en ter beschikking te houden voor de brandweer (volgens KB 28 maart 2014).

Bezorg de uitnodiging aan je collega of medewerker. Met dezelfde code kan deze persoon
inloggen. Let op, hiervoor moet deze persoon zijn/haar eigen e-mailadres gebruiken.

Werken met de DIP-toepassing heeft de beste garantie voor een volledig, correct en periodiek
geactualiseerd dossier. Reeds bestaande dossiers zullen stelselmatig overgedragen worden
naar de DIP-toepassing en nieuwe dossiers zullen enkel opgesteld kunnen worden via de
toepassing.

Het dossiernummer  wordt  enkel  intern  bij  de  brandweer gebruikt voor het ordenen van de
interventieplannen. Op die manier kunnen dossiers snel teruggevonden en geraadpleegd
worden in geval van een interventie. 
Het nummer van het interventiedossier wordt in de software automatisch toegekend. Naast dit
nummer draagt het dossier steeds een versienummer en een goedkeuringsdatum, zodat binnen
een dossierreeks de laatste versie kan worden geïdentificeerd.
Het is interessant dit nummer bij iedere latere briefwisseling of e-mail-conversatie te
vermelden.

Technische vragen

De eerste keer moet je de toepassing downloaden. De volgende keer start je de toepassing op
via de snelkoppeling op je bureaublad.

  • Besturingssysteem: Windows 7 of recenter
  • Minimaal 2GB RAM
  • Minimaal 2GB schijfruimte om de toepassing te installeren en te starten
  • Een stabiele internetverbinding (ideaal 10Mb/s)
  • Poort 80 moet toegelaten worden
  • Minimale schermresolutie (1024×768)
  • Browsers: IE 8+, Latest version of Chrome, Firefox and Safari
  • De gebruiker moet beschikken over installatie rechten
  • Adobe Acrobat PDF viewer 10

Foutmeldingen tijdens de installatie van de software zijn waarschijnlijk te wijten aan ofwel
een gebrek aan rechten om software te installeren of aan virusscanners die de software
onterecht markeren als gevaarlijk. 
Er zijn gekende problemen met de virusscanners van Avast.
Vraag de systeembeheerder om de DIP-toepassing toe te voegen aan de lijst van veilige
toepassingen. 
Zorg ervoor dat je installatierechten hebt.

Als je tijdens het werken met de toepassing bovenstaande foutmelding te zien krijgt wil dit
zeggen dat de internetverbinding even niet beschikbaar is. 
Probeer de handeling opnieuw uit te voeren. Als de foutmelding opnieuw verschijnt
controleer je best je internetverbinding.

Klik op de link ‘paswoord vergeten in het inlogscherm’. Vul je e-mail adres in. Je krijgt nu een
mail met instructies om je paswoord opnieuw in te stellen. Klik op de link in deze mail; geef
je nieuw paswoord tweemaal in en klik op ‘reset paswoord’. Je kan nu inloggen met je nieuwe
paswoord.

Vraag een nieuwe registratiecode aan. We zullen u een nieuwe uitnodigingsmail bezorgen. De nieuwe code vervangt dan de vorige.

We zullen bekijken wie het dossier al geregistreerd heeft en indien nodig een nieuwe
beheerder toekennen aan het dossier en u toegang verschaffen tot het dossier met een nieuwe
uitnodiging.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039