Contacten

Na het uitvoeren van de Wizard ‘Toegang & sleutelkluis’ word je automatisch naar de wizard ‘Contacten’ geleid.

Bij incidenten is de informatie vanuit instellingen een belangrijk aspect om snel en veilig te kunnen interveniëren. In het menu ‘Contacten’ worden tot 4 GSM-nummers doorgegeven van personen of functies die de hulpdiensten kunnen ondersteunen. Deze info is van groot belang bij een interventie.
Het betreft personen die voldoende bevoegdheden hebben en op de hoogte zijn van relevante proces- en objectinformatie. Zij worden verondersteld snel ter plaatse te zijn om de interventieploegen van de brandweer logistieke steun te verlenen of minstens een vervanger te sturen binnen dezelfde tijdspanne.
Per contactpersoon moet een functie, naam en nummer worden opgegeven. Indien het een functie betreft verbonden aan een permanentie- of dienstrooster wordt dit bij ‘Naam’ verduidelijkt aangezien er dan toch geen naam opgegeven kan worden.

Door de knop ‘Toevoegen’ te klikken verschijnt er een pop-up kader.

Vul de gevraagde data in en bevestig met ‘Creëer’

Herhaal dit tot maximaal 4 personen.

Eventuele wijziging of verwijderen van personen kan door op de knoppen achteraan de gegevens van de personen te klikken.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039