Bezetting

De volgende wizard ‘Bezetting’ volgt automatisch na ‘Contacten’.

In dit menu wordt opgegeven hoeveel personen er maximaal gelijktijdig aanwezig zijn in de gebouwen of op de terreinen van de instelling. Dit wordt opgedeeld in 5 categorieën en 2 dagdelen.
Je vult de aantallen in, in de kaders die voorzien zijn. Elke persoon kan slechts voor 1 categorie in rekening gebracht worden.

Niet zelfredzaam

Niet zelfredzaam: fysisch of psychisch niet in staat zichzelf vanuit hun locatie in het gebouw snel zelfstandig in veiligheid te brengen. Zelfredzaamheid hangt dus samen met combinatie van persoon en locatie. Voorbeelden: kinderen, mensen met dementie, bedlegerige personen, mensen met een mentale of lichamelijke handicap.

Opgesloten

het zichzelf in veiligheid brengen wordt door vrijheidsbeperkende parameters verhinderd. Voorbeelden:

  • Gedetineerden
  • Illegalen
  • Psychiatrische patiënten
  • Gefixeerde personen
  • Aangehouden personen

Personeel

Personen die tewerkgesteld zijn, vrijwillig of beroepsmatig, al dan niet tegen een vergoeding.

Slapend

Personen in ruimten die bedoeld zijn om te slapen zonder aanwezigheid van permanent toezicht die slapers wekt.
In geval van logiesverstrekkende bedrijven (Hotels, B&B, …) is dit het aantal gasten.

Bezoekers-klanten

Gebruikers van de instelling die niet tewerkgesteld zijn.
Voor publiek toegankelijke ruimten is dit het maximaal aantal toegelaten personen.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039