Hulpmiddelen en gevaren

Toegang en detectie

Duid altijd met ‘Ja’ of ‘Neen’ aan of een vraag van toepassing is voor je inrichting. Enkel als je ‘Ja’ aanduidt, kan je tekst toevoegen.

Sleutelkluis

In een sleutelkluis bevinden zich de sleutels/badges/codes van jullie inrichting zodat de brandweer in geval van een dringende interventie makkelijk het gebouw kan betreden. De plaatsing van de sleutelkluis is niet verplicht.

Plaats van de sleutelkluis:
– Een duidelijke plaatsbepaling.

Inhoud:
– Details van de inhoud: aantal sleutels/badges/codes.
– Een korte beschrijving van welke toegangen met de inhoud geopend kunnen worden.

Eén van de doelstellingen van de brandweerhervorming is een efficiëntere hulp aan de burger, zeker in geval van nood. De interventieploegen werken daarom volgens het principe van de ‘Snelst Adequate Hulp (SAH)’

Concreet betekent dit dat afhankelijk van het soort hulpoproep er in de Hulpverleningszone steeds het materieel wordt uitgestuurd dat aan dergelijke interventie gekoppeld is met het personeel dat hiervoor opgeleid en beschikbaar is. Dit maakt dat niet altijd de territoriale brandweerpost (alleen) wordt uitgestuurd, maar dat (ook) wagens van andere posten tot bij u kunnen komen. Wij zijn dus georganiseerd via ons netwerk van posten over het ganse Midwest gebied.

Om haar werk te kunnen doen moet de brandweer wellicht uw gebouw of infrastructuur kunnen betreden en dit voor het eerst of voor het eerst sinds lange tijd.

Bij afwezigheid van personeel en/of afgesloten gebouwen/terreinen kan de brandweer vertraging oplopen of mogelijks schade aanrichten aan de infrastructuur. Wil hierbij noteren dat:

– In het hertekende brandweerlandschap, waarbij via het netwerk van posten hulp ter plaatse komt, er geen garantie is dat de vroegere geplaatste ‘sleutelkluizen’ kunnen gebruikt worden;

– De meeste sleutelkluizen niet beveiligd zijn tegen misbruik (vb geen koppeling aan een inbraakdetectie) en niet regelmatig gecontroleerd worden op correcte inhoud en bruikbaarheid;

– Bewakingsfirma’s, toegangscontrolesystemen, inbraakdetectie, branddetectie,… een oplossing bieden om ons zonder schade toe te brengen toegang te geven.Het is de keuze van uw organisatie om de infrastructuur te beveiligen inzake toegankelijkheid maar de brandweer moet wel zijn werk kunnen uitvoeren. Als brandweerdienst wensen wij daarom minstens in contact te kunnen komen met u ingeval van nood.

Conciërge
Is er een conciërge? Is er 24u op 24u iemand aanwezig?

Brandmeldcentrale
Waar bevindt zich de bediening van de brandmeldcentrale? De ligging van de brandmeldcentrale wordt later op de plannen aangeduid met een pictogram. Een foto van de brandmeldcentrale is niet nodig.

Parking

Dit hoofdstuk dien je enkel in te vullen als er een ondergronds parkeergebouw of een bovengronds parkeergebouw (parkeertoren) aanwezig is.

Parkeerplaatsen in open lucht, op de begane grond, vallen hier dus niet onder.

Voor zowel het ondergrondse als bovengrondse parkeergebouw dien je aan te geven hoeveel parkeerbouwlagen, parkeerplaatsen en beveiligingen er aanwezig zijn:
– geen hulpmiddelen aanwezig
– ventilatieopeningen
– detectie
– RWA
– sprinklers
– sprinklers en RWA

Middelen voor de brandweer

Door onderstaande informatie grondig in te vullen en later met pictogrammen aan te duiden op de plannen, kan je de brandweer helpen om tijdens de interventie snel de juiste inschattingen te maken.

Aardgasafsluiter (openbaar)
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdafsluiter binnen en buiten het gebouw. Buiten kan deze zich in een kast of put bevinden. Bij een interventie zal uit veiligheidsoverwegingen meestal de buitenafsluiter gebruikt worden.

Sprinkler

Blusopvang
Duid aan indien bluswater tijdelijk kan opgevangen worden. Onderstaande voorzieningen kunnen daarvoor gebruikt worden:
– ondergronds bufferbekken
– schotten aan deuren en poorten die automatisch sluiten
– tijdelijke opslag in rioleringsstelsel
– hellingen in opslagplaatsen of loskaaien

Hydranten
Enkel de hydranten op de site worden hier bedoeld. Indien je geen eigen hydranten op het terrein hebt, vul je hier tweemaal ‘Neen’ in.

– op het sprinklernet aangesloten → voeding via het sprinklernet
– op het stadsnet aangesloten → voeding via het waternet

Gevaren

In dit hoofdstuk vul je extra informatie in over specifieke gevaren die op uw site aanwezig zijn.

Asbest
Geef een kort overzicht van het asbest of asbesthoudende materialen die aanwezig zijn in alle delen van de gebouwen, machines, installaties, beschermingsmiddelen en andere uitrustingen op de arbeidsplaatsen.

– Omschrijf waar er asbest aanwezig is.
– Is er een asbestdossier beschikbaar?

Hoogspanning
Voor de brandweer is enkel de ligging van de hoogspanningslokalen van belang.
De brandweer zal deze ruimtes niet betreden. Hoogspanningslokalen worden ook weergegeven op het inplantingsplan (intern en extern).

Hoogspanningskabels
– Hangen er hoogspanningskabels boven uw terrein of gebouw?
– Zijn er eventueel hoogspanningskabels in uw gebouw verbonden met een hoogspanningslokaal?

Zonnepanelen
Bij de aanwezigheid van zonnepanelen geef je de ligging van de panelen en de locatie van de omvormer (apparaat dat gelijkstroom omzet naar wisselstroom) aan.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039