Inplantingsplan

Het inplantingsplan toont de site van de inrichting en zijn onmiddellijke omgeving. Het plan is bedoeld om zich makkelijk op een site te kunnen oriënteren.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een plan op te laden:
– optie 1: Op basis van een luchtfoto als achtergrond (Geopunt)
– optie 2: Op basis van een stratenplan als achtergrond (Geopunt)
– optie 3: Plattegrond uploaden (je kiest een bestand uit een map op je computer)

Als men niet beschikt over enige vorm van plannen kan je op basis van een luchtfoto of stratenplan uit Geopunt een inplantingsplan aanmaken.
Standaard wordt echter aangeraden om met plannen te werken.

‘Een plattegrond uploaden’ kan een .dxf, .jpg, .bmp, .d14, .gif, .png of .pdf zijn.

Neem als basis een heel eenvoudig plan, zonder pictogrammen en zonder inkleuring !

Dit plan kan je invoegen en overtekenen. Gebruik dan de inkleuring en pictogrammen van de toepassing zodat er een uniformiteit ontstaat. Beperk de informatie die je toevoegt tot wat relevant is voor de brandweer.

Werkwijze

Klik op de knop ‘Plattegrond uploaden’ en doorloop de wizard stapsgewijs.

Zorg voor een goede bladvulling door het plan indien nodig te draaien of bij te snijden. Oriënteer het plan zo dat het goed leesbaar is op het terrein, dat men niet onnodig met het plan moet draaien. Oriënteer het met de looprichting mee.

Draaien doe je door de graden in te vullen of met de cursor te schuiven.

Bijsnijden kan je door de gele vierkantjes te verslepen en daarna op enter te klikken.
Zo kan je overtollige info van je plan verwijderen. 

Klaar? Klik op’Volgende’

Controleer de schaal van je tekening en pas eventueel de richting van de noordpijl aan.

De noordpijl draaien om een juiste oriëntatie te verkrijgen. Vul de graden in of verplaats de cursor.


De schaal instellen, duid een gekende afstand aan door te klikken op het start-en eindpunt
van deze gekende afstand. Vul de afstand in (m). Onderaan je plan wordt vervolgens de schaalaanduiding aangepast.
Dit is belangrijk want anders kloppen je afmetingen niet.


Klaar? Klik op ‘Volgende’.

Teken het plan nu over door gebruik te maken van de bibliotheek aan de rechterkant. Hierin zitten verschillende categorieën die je kan activeren door er op te klikken.

Teken, vul in en duid alle info aan die zeker op een inplantingsplan moeten staan.

– De contouren van de gebouwen, hun benaming en bouwlagen
– Aangrenzende straten met benaming (donkergrijs)
– Berijdbare wegenis op de site (lichtgrijs)
– Hoofd-en neventoegangen tot de site en de gebouwen
– Hydranten op het terrein met vermelding van de diameter
– Terreinomheining, aanwezige paaltjes en poorten
– Locatie sleutelkluis en toegangen met sleutel uit de sleutelkluis
– Brandmeldcentrale en sprinklerbord
– Afsluiters gas/elektriciteit/water/riool/gevaarlijke producten,…
– Compartimenteringswanden
– Locatie gevaarlijke stoffen en diverse andere gevaren zoals asbest, HS, zonnepanelen,…
– Locatie trappen en liften in het gebouw
– Bluswaterreservoir, sprinkler en andere voedingen
– Ruimtes beveiligd met RWA
– Aanduiding nauwe doorgang en hoogte
– Toevoegen van foto’s die belangrijk zijn voor de brandweer zoals sleutelkluis,…
– Aanvinken raster

TIP
Met de knop ‘achtergrond verbergen/tonen’ uit de tekenbalk kan je wisselen tussen het ingehaald plan (achtergrond) en je getekend plan (voorgrond).
Dit is handig om je vorderingen te zien!

Klik op ‘Klaar’.

Controleer nog eens of je alle noodzakelijke info toegevoegd hebt. Aanpassingen doen?

– Klik op ‘Editeren’ om je plan verder te bewerken. De bibliotheek rechts is wat uitgebreider
– Klik op ‘Plan wissen’ en dan op ‘Verwijderen’ om opnieuw te beginnen. Na het opladen van een nieuw plan, zal je de wizard opnieuw kunnen doorlopen.

De bibliotheek is hier wat uitgebreider. Beperk het gebruik ervan tot deze die een meerwaarde zijn voor de brandweer.

Hou het plan overzichtelijk

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039